سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیمان بدیعی – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
اصغر بهلولی – کارشناس مرکز تحقیقات آب
همایون ذاکر – معاونت فنی مرکز تحقیقات آب دانشجوی دکتری آب دانشگاه شریف

چکیده:

بندر انزلی در ناحیه جنوب غربی دریای خزر واقع شده و به عنوان یک قطب حمل و نقل در کشور محسوب می شود . این بندر به لحاظ موقعیت و جهت قرار گیری و همچنین هندسه خاص آن همواره دچار مسئله نفوذ امواج ساحلی به داخل بندر بوده است که مسلمًا تبعات خاص خود را دارا می باشد. مطالعات و همچنین راهکارهای سالهای اخیر با وجود هزینه های فراوان ، نتوانسته است مشکل نفوذ امواج به داخل بندر را به طور کامل مر تفع سازد . دراین مقاله سعی شده است با مطالعه و بررسی مجدد و همچنین بهره گیری از ابزار مدلسازی کامپیوتری جنب ههای دیگر مشکل نفوذ موج را شناسایی و به راه حل بپردازد.درا ین مقاله نشان داده می شود راهکارهایی که تاکنون برای جلوگیری از نفوذ امواج به داخل بندر ارائه ش ده است در مورد امواج کوتاه درست عمل می کند در حالی که در این مطالعات امواج بلند در نظر گرفته نشده است . موقعیت قرار گیری بندر انزلی به گون هایست که دسته دیگری از امواج با طول موج بلند، که در اثر شکست امواج تشکیل میشوند(Surf beat) میتواند به داخل بندر نفوذ کند.