سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مزدک شایان فرد – کارشناس ارشد شرکت جهاد نصر اصفهان

چکیده:

مهندسى ارزش ابزارى است توانمند، که کشورهاى متعددى در سطح جهان توانسته اند با بکارگیرى آن، موفقیت هاى چشمگیرى در خصوص صرفه جویى در پروژه هاى عمرانى و صنعتى کشورشان حاصل نمایند. در این مقاله به شرح مراحل استفاده از این متدولوژى در ایجاد صرفه جویى در هزینه ى پروژه ى قطعه ى سوم خط کاوه-پاسداران قطار شهرى اصفهان پرداخته شده است. ضمن معرفى مختصر پروژه مورد نظر، فرآیند انجام مطالعه ى ارزش بر روى پروژه شرح داده شده است. مطالعه ى مهندسى ارزش برروى این پروژه موجب ایجاد ۲۱ درصد صرفه جویى در هزینه ى آن گردیده است.