مقاله مطالعه پارازيتوئيدهاي لارو كرم گلوگاه انار (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae در سه منطقه ورامين، قم و ساوه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۳۳۷ تا ۳۴۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه پارازيتوئيدهاي لارو كرم گلوگاه انار (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae در سه منطقه ورامين، قم و ساوه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Pomegranate
مقاله پارازيتيسم
مقاله Fischeria bicolor؛ Chelenus؛ Ectomyelois ceratoniae؛ Apanteles myeloenta

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کيشاني فراهاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: گلدان ساز سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صباحي قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae مهمترين آفت انار در ايران مي باشد و به طور متوسط، ساليانه ۴۰-۳۰ درصد محصول انار را در مراحل سر درختي و انباري، ضايع و غيرقابل مصرف مي نمايد. در مطالعه اي كه به منظور بررسي ميزان پارازيتيسم لاروهاي آفت و ثبت تغييرات جمعيت آنها در طول فصل زراعي سال ۱۳۸۶ در سه منطقه ورامين، قم و ساوه در سال زراعي ۱۳۸۶ انجام گرفت مشخص شد كه تعداد ۸ گونه زنبور پارازيتوئيد فعال در منطقه ورامين، ۷ گونه در قم و ۴ گونه در ساوه حضور دارند. شروع پارازيتيسم در ورامين و ساوه از مردادماه و در قم از اواسط تير ماه بوده و بيشترين درصد پارازيتيسم در هر سه منطقه در اواخر شهريورماه ديده شد. Apanteles myeloenta (Hym.: Braconidae) در هر سه منطقه بيشترين جمعيت را داشت. بيشترين تنوع و درصد پارازيتيسم در منطقه ورامين مشاهده شد. اوج ميزان آلودگي ميوه هاي انار به كرم گلوگاه، در هر سه منطقه در مهرماه مشاهده گرديد. اين ميزان در ورامين %۶۹٫۲۵، در قم %۴۷ و در ساوه %۵۶٫۲۵ ثبت گرديد. پارازيتيسم لارو كرم گلوگاه انار توسط تمامي گونه هاي متعلق به خانواده Ichneumonidae جمع آوري شده در اين تحقيق (۵ گونه)، همچنين گونه هاي (Hym.: Braconidae) Chelenus sp. و  Fischeria bicolor (Dip.: Tachinidae)براي اولين بار در دنيا گزارش مي شود. ۵ گونه از پارازيتوئيدها و يك گونه هيپرپارازيتوئيد، براي اولين بار از ايران گزارش مي شوند. بر اساس نتايج تحقيق حاضر، تنوع پارازيتوئيدها و درصد پارازيتيسم لاروهاي كرم گلوگاه انار، قابل توجه مي باشد و تحقيقات تكميلي در ديگر مناطق اناركاري ايران، مي تواند راههاي حمايت و حفاظت از اين ذخاير ارزشمند طبيعي را روشن نمايد.