سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کاظم بدو – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه
فرشید سعدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

چکیده:

با انجام آزمایشات متعددی ضریب دیفیوژن یون کلر در خاک ماسه سیلتی شهر چای ارومیه و خاک رسی مدفن زباله های ارومیه به دست آمد. پارامترهای موثر در میزان انتقال آلودگی از مدفنهای زباله به سفره آب زیرزمینی زیر آنها مورد شناسایی قرا رگرفت سه نوع مدفن زباله جهت محاسبات انتقال آلودگی انتخآب شده و تاثیر تعدادی از پارامترهای ذکر شده در مورد آنها توسط کد رایانه ای Migrate مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده با افزایش ارتفاع لایه خاک طبیعی افزایش آلودگی در سفره آب زیرزمینی به تاخیر می افتد ولی مقدار غلظت ماکزیمم در سفره آب زیرزمینی به ارتفاع لایه خاک طبیعی بستگی ندارد همچنین ضخامت سفره آب زیرزمینی با مقدار غلظت یون کلر در این لایه نسبت عکس دارد. سرعت جریان آب در سفره آب زیرزمینی نیز با مقدار غلظت یون کلر نسبت عکس دارد بر اساس این مطالعه مدفن زباله نیمه مهندسی با یک لایه زهکش شیرآبه و یک لایه رسی به عنوان لایه مانع حرکت، نقش موثری در کاهش انتقال آلودگی ازمدفن زباله به لایه های زیرین دارد.