سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

چکیده:

برای اتوماسیون عملیات جوشکاری ، که در مسیر صنعتی شدن باید به آن نائل شد لازم است مدلهای ریاضی جهت ارتباط دادن متغیرهای فرایند و پارامترهای هندسه جوش مورد استفاده قرار گیرند .
به دلیل قابلیت اطمینان فراوان ، نفود کافی ، سطح صاف، سرعت تولید بالا و بازدهی زیاد ، فرایند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ را به عنوان انتخاب اصلی در صنعت به ویژه در جوشکاری لوله ها اولویت داده است و باعث توسعه مدلهای برای پیش بینی شکل هندسی جوش شده است . کفایت مدلهای ایجاد شده بوسیله آنالیز واریانس بررسی و تضمین می گردند . شناخت پارامترهای موثر بر هندسه جوش و اثر آن در کیفیت جوش بعنوان راهکاری اساسی در کاهش هزینه و زمان از طریق کاهش تلفات تولید، امری لازم و اجتناب ناپذیر می باشد . در این مقاله ابتدا به شناخت پارامترهای موثر در کیفیت جوش و آنگاه به مدلسازی ریاضی ( خطی ، غیرخطی و لگاریتمی ) فرایند جوش پرداخته می شود و مقایسه مدل های ایجاد شده بوسیله آنالیز واریانس صورتمی گیرد .