سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی ساکت – مسوول بخش مطالعات پیش بینی و هشدار زمین لرزه ( پژوهشکده سوانح طبیعی کشو
سیدمحمود فاطمی عقدا – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم و ریاست مرکز تحقیقات ساخت
مجید محمدی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی – کارشناس مهندسین مشاور آبان پژوه

چکیده:

زمین لرزه کهک قم از جمله زمین لرزه های نادر اتفاق افتاده در این منطقه بود . در این مقاله سعی شده با مطالعه پارامترهای لرزه خیزی این زمین لرزه و تاکید بیشتر بر روی پس لرز ه های این زمین لرزه به شناسایی بهتری از خصوصیات این زمین لرزه پرداخته شود . در این مقاله پس از توضیحاتی در مورد زمین لرزه و منطقه مورد نظر به مطالعه پس لرزه های این زمین لرزه بر اساس تغییرات بزرگی، فاصله زمانی و زمان تجمعی پس لرزه ها اقدام شده است و نهایتا این زمین لرزه از نظر نوع و منشا با زمین لرزه های چند سال اخیر در ایران مقایسه گردیده و نتایج این مقایسه ارائه شده است