سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین بنکداری – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی کرمانشاه
رضا صفاری – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی
علی پناهیان – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
میترا جواان – پژوهشکده تحقیقات پیشرفته آب و فاضلاب

چکیده:

دراین مطالعه به بررسی پارامترهای موثر بر مدلسازی سه بعدی جریان آشفته در کانال های روباز با کدهای CFD پرداخته شده است براین اساس با به کارگیری کد عددی حجم محدود FLUENT جریان در کانالهای متفاوت با تغییر در شرایط مرزی ضرایب زیر تخفیف و مدل آشفتگی مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت به نتایج ذیلمنجر می شود از بین بیش از ۱۵ شرط مرزی مختلف شرط مرزی Velicity inlet در ورودی و pressure outlet در خروجی کانال انتخاب گردیده و با توجه به تاثیر مهم ۲ پارامتر momentum , pressure در ضرایب زیر تخفیف مقادیر مناسب آنها به ترتیب برابر ۰٫۱و۰٫۰۳ تعیین شدها ست.