سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه ارومیه
محمدرضا شیدایی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه
سعید تاروردیلو – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

شبکه های دو لایه فضاکار سازه هایی یا سختی بالا و وزن کم می باشند که از آنها اغلب برای پوشش دهانه های وسیع استفاده می شود و این نوع از خرپاهای فضایی غالبا دارای رفتار خرابی ترند به طوریکه خرابی یک عضو و یا بخشی از سازه می تواند در کل سازه منتشر شده و باعث بروز خرابی پیشرونده شود. در صورت تامین شکل پذیری کافی، خرابی های اجیاد شده به صورت مضعی بافی مانده و از انتشار خرابی در کل سازه جلوگیری بعمل می آید. از این مطالعه رفتار خرابی و عوامل موثر برشکل پذیری در این ساززه ها از اهمیت بالایی برخوردار است. پارامترهایی همچون لاغری اعضاء نسبت دهانه به عمق، شرایط تکیه گاهی، تعداد چشمه و میزان ناکاملی اولیه اعضا از پارامترهای مهم موثر بر شکل پذیری شبکه های دولایه فضاکار بوده که در این تحقیق اثر انها بر رفتار خرابی مدل های نمونه ای از شبکه هایدو لایه فضاکار تحت عنوان شبکههای انحراف دار مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس نتایج جاصله پیشنهاداتی جهت دستیابی به رفتارخرابی شکل پذیرو کاهش احامال وقوع خرابی پیشرونده در این سازه ها ارائه شده است.