مقاله مطالعه پارامتريک مقاطع جدار نازک مربعي در جذب انرژي ناشي از بارگذاري مايل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۳۵ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه پارامتريک مقاطع جدار نازک مربعي در جذب انرژي ناشي از بارگذاري مايل
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوله هاي جدار نازک مربعي
مقاله بارگذاري مايل
مقاله زاويه بحراني
مقاله جذب انرژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي خداداد
جناب آقای / سرکار خانم: امام سيدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به بررسي چگونگي جذب انرژي تحت بارگذاري محوري و خمشي پرداخته شد و پس از بررسي اين دو نوع برخورد به کمک شبيه سازي کامپيوتري توسط نرم افزارABAQUS  به بررسي و تحليل جذب انرژي سازه هاي جدار نازک تحت بارگذاري مايل پرداخته شده است. در اين بررسي حدود صد و هشتاد حالت مختلف شبيه سازي شده است. نتايج شبيه سازي کامپيوتري سازه هاي جدار نازک تحت بارگذاري مايل با نتايج تجربي ديگر مراجع مقايسه شد و دقت خوبي احراز شده است. نتايج شبيه سازي کامپيوتري و تجربي نشان مي دهد که ميزان جذب انرژي لوله هاي جدار نازک با زاويه برخورد كاهش مي يابد و رفتار جذب انرژي لوله هاي جدار نازک را مي توان با استفاده از پارامترهاي هندسي کنترل کرد. ضخامت به ويژه مي تواند يك پارامتر بسيار موثر براي کنترل مقدار جذب انرژي مورد توجه قرار بگيرد.