سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین حسینی تودشکی – دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعت
پیام رستمی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک
حمیدرضا داغیانی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک
سیدحسن هاشمی – دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

از آنجایی که قرنیه انسان شبیه بخشی از یک محفظه تحت فشار عمل می کند و پس از عمل لیزیک فشار چشم افراد تغییرقابل توجهى نخواهد کرد لذا مقادیر متفاوت ضخامت باقیمانده قرنیه می تواند باعث ایجاد تغییر فرمهای متفاوتی در قرنیه افراد مختلف با فشار داخلى چشم متفاوت گردد . در حال حاضر تاثیر رفتار مکانیکی فوق در اصلاح عیوب انکساری در نظر گرفته نمی شود . بنابراین ثاثیر عواملی نظیر ضخامت اولیه در مرکز قرنیه ، شماره اصلاح شده و تغییرات فشار قرنیه در رفتار مکانیکی قرنیه باید مطالعه و تحلیل گردد . در این مقاله رفتار مکانیکی و تغییرات شعاع انحنای سطح خارجی قرنیه پس از عمل لیزیک تحت تاثیر عوامل فوق با استفاده از روش المانهاى محدود مطالعه شده است