سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا عرب سلغار – دانشجوی دکتری – مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی
سیدحسین منصوری – استاد – مهندسی مکانیک ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندس

چکیده:

ذوب تشعشعی یکی از جدیدترین و متداول ترین روش های پیرومتالورژی ذوب کنسانتره های سولفیدی مس می باشد . ذوب تشعشعی مس شامل دمش کنسانتره ریز سولفیدی خشک به همراه کمک ذوب سیلیسی و هوا (غنی شده یا هوای معمولی ) بدرون کوره می باشد . بررسی ترمودینامیک سیستم برای تعیین چگونگی انجام واکنش ها ، بهینه کردن عملکرد کوره و تأثیر پارامترهای مختلف برروی شرایط کاری کوره بسیار مهم می باشد، همچنین این مطالعه گامی است در جهت بررسی فرآیندهای انتقال حرارت و مدل ریاضی حرکت و دمای ذرات . در این مقاله تأثیر نوع هوای فرآیند و دمای
پیشگرم هوا بر میزان مصرف سوخت و مقدار هوای لازم برای انجام واکنش های اکسایشی و احتراقی هنگامیکه در کوره از دو سوخت مازوت و گاز طبیعی استفاده شد، مورد بررسی قرار گرفت . نتایج بدست آمده با مقادیری که در شرایط طراحی کوره اعلام شده است تطابق بسیار خوبی دارند