سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید جامعی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس
حسن آبین – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

سازه های دریایی به شکلهای متفاوت مورد استفاده قرار می گیرند. ازجمله سکوهای حفاری وسکوهای تولید جکت ها عمدتا برای ابهای نسبتا کم عمق در نظر گرفته می شوند. اندازه جکت به اندازه عرشه، ابعاد پایه ها و نیروهای محیطی بستگی دارد. برای مورد تایید قرار گرفتن پایداری، چندین تحلیل از جمله تحلیل خستگی، دینامیکی، انتقال، بالا بردن (Lifting) Load out و به آب اندازی باید صورت گیرد. وزن و ابعاد جکت در روش آب اندازی و نصب نقش عمده ای را ایفا می کند. تحلیل آب اندازه گیری به یک دسته پارامتر از قبیل مشخصات بارج، بالاست، زاوی تریم و غیره وابسته می باشد. دراین مطالعه یک روش کلی برای حالات متفاوت با در نظر داشتن معیارهای آب اندازی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. اثر پارامترها با مدلهای عددی ارزیابی میشود.