سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا ستوده – دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی – گروه مکانیک
مرتضی انفرادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد – دانشکده مهندسی – گروه مکانیک، دانشجوی

چکیده:

در این مقاله پاسخ دینامیکی پوسته استوانه ای مرکب لایه ای تحت ضربه یک گلوله فلزی صلب به روش اجزاء محدود و توسط نرم افزار ABAQUS مطالعه شده است .تاثیرات پارامترهای مهم از جمله جرم گلوله , سرعت گلوله , نسبت انحناء (R/a)، شرایط تکیه گاهی و چیدمان لایه ها بررسی گردیده است. نیروی ضربه و پاسخ دینامیکی پوسته برای یک قطاع از استوانه محاسبه شده است . نیروی تماسی توسط قانون تماسی هرتز اصلاح شده و برای دو مرحله بارگذاری و باربرداری بدست آمده است .المان مورد استفاده در پوسته یک المان چهار وجهی با چهار گره بر اساس تئوری تغییر شکل برشی پوسته (SDST) می باشد. همچنین گلوله بصورت صلب مدل شده است .معادلات حاکمه بر اساس تئوری تغییر شکل برشی پوسته بدست آمده است و روش زمانی نیومارک به همراه قانون تماسی اصلاح شده هرتز برای بدست آوردن پاسخ دینامیکی اجزاء محدود اعمال شده است. همچنین نتایج عددی حاصل از مدل اجزاء محدود هم خوانی بسیارخوبی را با جوابهای موجود نشان می دهد .تحلیل نتایج مشخص می کند که پوسته با تکیه گاه صلب تر و نسبت انحناء (R/a) کمتر باعث افزایش نیروی تماسی و کاهش جابجایی خواهد شد.