سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسنعلی شایانفر – استاد، دانشکده عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران
حمید حاجی شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، مهندسی عمران گرایش سازه ، دانشگاه علم وصنعت ا

چکیده:

در این مقاله ، رفتار لرزه ای قابهای خمشی فلزی با نامنظمی توزیع جرم در ارتفاع مورد بررسی قرار می گیرد. پاسخ سازه در دو حوزه تغییرمکان نسبی طب قات و انرژی جذب شده در سازه مد نظر قرار میگیرد . انرژی جذب شده در هرطبقع و در اعضا به صورت حجزئی تر بررسی می شود. تمامی این تحلیلها در سطح خطر ۱ (۱۰% در ۵۰ سال) به سازهاعمال میگردد.
در این مقاله رفتارسه قاب خمشی ۸ طبقه ، ۱۶ طبقه و ۲۴ طبقه بااعمال سه نوع نامنظمی ) ۱-نامنظمی در طبقه اول -۲ نامنظمی دریکی از طبقات میانی ۳-نامنظمی در یکی از طبقات بالا ( وانجام دو نوع طراحی ) ۱-طرح معمولی -۲ طرح ویژه بررسی میگردد.