سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدابراهیم فولادوند – گروه فیزیک دانشگاه زنجان
محمد جابری – گروه فیزیک دانشگاه زنجان
یوسفعلی عابدینی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان

چکیده:

در این نوشته با استفاده از داده های جوی روزانه جمع آوری شده در استان زنجان، وجود پایداری بلند برد زمانی را در این داده ها بررسی میکنیم . داده های موجود مربوط به سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۲ خورشیدی و شامل سری زمانی روزانه مربوط به دمای بیشینه، کمینه و میانگین هستند . در واقع اثرات عوامل بیرونی خود را به صورت روند و برخی ناپایایی ها در سری زمانی ظاهر ساخته و امکان محاسبه تابع خود همبستگی زمانی را دچار مشکل می کنند . روش جدید DFA این مشکل را برطرف می کند و با حذف تاثیر روندها نمای همبستگی درست را بدست میدهد