سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صدیقه زال آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
محمدحسین قبادی – عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا – همدان
مجتبی حیدری – عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا – همدان
بهروز رفیعی – عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا – همدان

چکیده:

تودههای سنگی با تنوع لیتولوژیکی از جنس سنگ آهک – ماسه سنگ – مارن – کنگلومرا و سیلتستون در مسیر جاده آوج به آبگرم گسترش دارند که وجود سطوح ضعف طبیعی در آنها باعث کاهش کیفیت توده سنگ گردیده است . در این پژوهش مسیر آوج – آبگرم به ۵ ایستگاه تقسیم گردیده است . در هر ایستگاه پارامترهای مورد نیاز در طبقه بندی مهندسی توده سنگ به روش SMR اندازه گیری شده است . حدود تغیرات SMR برای توده های سنگی در ایستگاه های مختلف بین ۲۷/۵ تا ۹۷/۳۵ محاسبه گردیده است که امتیاز توده سنگ در این حالت بین بد تا خیلی خوب می باشد . بر این اساس ایستگاه های ۱ ، ۳ ، ۴ ، ناپایدار و پتانسیل لغزش های گوه ای، دایره ای و صفحه ای دارد.