سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الناز گلستانی – شرکت برق منطقه ای آذربایجان
محمدتقی بطحایی – استاد دانشکده برق دانشگاه خوجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله پایداری شبکه انتقال برق آذربایجان با در نظر گرفتن اثر نیروگاه گازی در دست احداث اردبیل بدون سیستم های کنترلی و با طراحی سیستم های کنترلی مناسب و تنظیم پارامترهایAVR و گاورنر نیروگاه اردبیل مورد بررسی قرار گرفته است . در اینمطالعه ابتدا شبکه انتقال برق ایران بصورت کامل مدل شده است . سپس معادلات الکتریکی و مکانیکی ژنراتوره ای نیروگاه اردبیلبدست آمده است. قدم بعدی طراحیAVRو گاورنر مناسب برای بهبود پایداری گذرا است . در انتها نحوه عملکرد شبکه انتق ال برق آذربایجان با تنظیم پارامترهای سیستم های کنترلیAVR و گاورنر واحدهای گازی نیروگاه اردبیل بررسی شده است .