سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرامرز دولتی ارده جانی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
فرهنگ سرشکی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
سیدمحمدعلی حسیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی باقری ثانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

فعالیت های معدنی اغلب اثرات زیست محیطی مخرب و دراز مدتی را به بار می آورند . یکی از مهمترین مشکلات مرتبط با عملیات معدنی، تشکیل پساب اسیدی معدن است که از اکسیداسیون کانی های سولفید فلزی، به ویؤه پیریت ) ) Fes2 ، ایجاد می شوند . این پساب ها با غلظت بالای آهن و سولفات و نیز pH کم شناخته می شوند که با ورود خود به منابع آب های سطحی و زیرزمینی، منجر به آلوده شدن آن ها خواهند شد . در این تحقیق، اثرات زیست محیطی ناشی از تشکیل پساب های اسیدی، در نتیجه فعالیت های معدنی بررسی و در ادامه نیز با نمونه برداری از پساب های خروجی معدن رضی در حوزه زغالی ناحیه البرز شرقی و تفسیر نتایج آنالیز نمونه های گرفته شده از آن به عنوان مورد مطالعاتی، استفاده شده است . در این بررسی مشخص شد که در معدن رضی، پساب اسیدی تشکیل شده و غلظت برخی از عناصر، فراتر از حد متعارف استاندارد آنها در آب های معدنی است . pH بالای نمونه های اخذ شده از معدن، گویای خنثی شدن پساب اسیدی معدن با سنگ های کربناته می باشد . در آینده پساب های این معدن، تهدید جدی برای محیط زیست اطراف به شمار خواهند رفت