سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید خدابخش –
زهره آتش مرد –
حسن محسنی –
رضا بهبهانی –

چکیده:

سازند پابده در منطقه ایوان غرب شامل تناوبی از آهک های نازک لایه و لایه‌های شیمی خاک سفید و سیاه غنی از فرامینیفرهای پلانکتونیک می‌باشد که در حوزه زاگرس عنوان رخسار پلاژیک شناخته شده‌اند. افق‌های زغال دار در بخش‌های بالایی در میانی این توالی دیده می‌شوند. این افق ها از نوع ذغال های هومیک غنی از ویترینیت می‌باشد که در حوزه‌های درون فلکی تشکیل شده‌اند. تشکیل این افق ها نشان انباشت آن‌ها در شرایط تقیه از اکسیژن در عرض‌های جغرافیایی کم می‌باشد. این افق ها از نظر محتوای ماسرالی و ترکیب شیمیایی بسیار ناهمگن هستند. براساس مطالعات پتروگرافی این نمونه‌ها و سه گروه مارال ویتربنیت ، اینترتینیت و لیپتینیت تشکیل شده‌اند که ماسرال ویترینیت نسبت به دو ماسرال دیگر فراوان در دست این ذغال ها دارای TOC تا ۷۶/۸% شاخص هیدروژن تا ۴۵۰ MGHC/ORGC ، R0 تا ۰/۶۵% و TMAX تا ۴۸۸ C حسن براساس میانگین TMAX 441/37C و R0 0/6% این نمونه‌ها از نظر بلوغ حرارتی در مرحله بلوغ و در مرحله پنجره تولید نفت قرار گرفته‌اند . این افق ها دارای مخلوطی از کروژن های تیپ II و III می‌باشند.