سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش معدن و علوم وابسته

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کیوان شیعیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس
علی عامری – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

بررسی پتروگرافی مجموعه افیولیت واقع در محدوده مورد مطالعه سنگهای الترامافیک اولین جز هستند این سنگها شامل کانیهای اولیوین، کلینوپیروکسن، ارتوپیبروکسن، اپک و کانیهای ثانویه، سرپانتین، کلریت، لوکوکسین و کربنات می باشند. حجم اصلی کانی تشکیل دهنده این سنگها اولیوین است. سنگهای دیگری که در ارتباط با الترامافیک ها بویژه سریانتینیتها باشد رودنگیتها هستند این سنگها عمدتا از کلریت، کلسیت، هیدورگروسولار ایپدوت، سرپانتین، ابدوکراز، لوکوکسین و پرهینت تشکیل شده اند بیشترین حجم توده الترافیک در منطقه مورد مطالعه از انواع هارزبوژیتی هستند این توده ها باید در ارتباط با گوشته تهی شده باشند. توده های دونیتی بصورت رخنمونی کوچک همراه با توده های ورلیتی دیده می شود. بافت تجمعی در این نوع سنگها مشخص می باشد. توده های ورلیتی بصورت نفوذی در گابروهای لایه ای دیده می شوند و دایکهایی از آن در مجاور توده های سرپانتینیتی رخنمون دارند. از آنجا که آثاری از آنها در توده های هارزبورژیتی دیده نمی شوند منشا آنها را مربوط به زون انتقالی می دانند. اصولا کل توده ها الترامافیک منطقه تحت فرایند سرپانتینی شده قرار گرفته اند ولی بعضی نمونه ها کاملا به سرپانتین تبدیل شده اند و تشکیل سرپانتینیت را داده اند. مجموعه توده های تاکلی در ارتباط مستقیم با توده های الترامافیک و سرپانتینیتمی باشد. اصولا توده های الترامافیکی که در ارتباط با سیستم های اصلی گسلی هستند تحت فرایند تاکل زایی وسیعی قرار گرفته اند. توده های النرامافیکی سرپانتین شده رخنمونهای رودنگیتی مشاهده می شود که نتیجه فرایند متازوماتسمی کلسیم، انواع سنگها پیروکسنیتی، گابرویی دیاباز و بازالتی است.