سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد پیرمحمدی علیشاه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، دانشجوی دکتری پترولوژی دانشگاه تبری
دکتر منصور مجتهدی – دکتری پترولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
دکتر احمد جهانگیری – دکتری پترولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
دکتر علی عامری – دکتری پترولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شمال غرب ایران و ۲۰ کیلومتری شمال غرب شهرستان شبستر واقع شده است. این منطقه از لحاظ زمین شناسی بخشی از زون ساختمانی البرز غربی- آذربایجان محسوب می شود. ترکیب سنگ شناسی توده نفوذی، آلکالی گرانیت و گرانیت تعیین شده است. مطالعات پتروگرافی نشان می دهد که بافت عمده سنگ ها گرانولار و کانی اصلی تشکیل دهنده آنها ارتوز پرتیتی است. حضور گسترده پرتیت حاکی از کم بودن فشار بخار آب در توده می باشد. توده گرانیتوئیدی مورد مطالعه به داخل گرانوفیری در بعضی از قسمت های توده نشان می دهد که این توده در عمق کمی جایگیری کرده است. گرانیت مورد مطالعه از نوع گرانیتهای درون صفحه ای با ویژگی تیپ A می باشد که در یک محیط کششی مرتبط با ریفت جایگیری کرده است. مطالعات پترولوژیکی دمای توده را در فشار ۲ کیلو بار بین ۸۳۰ تا ۸۷۰ درجه سانتیگراد نشان می دهد. مطالعات انجام یافته منشا ذوب بخشی پوسته تحتانی با ترکیب تونالیتی-گرانودیوریتی را برای این گرانیت ها نشان می دهد، ولی با داده های موجود نمی توان منشا ذوب بخشی از گوشته را رد کرد.