سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

میرعلی اصغر مختاری – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
منصور مجتهدی – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
علی عامری – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
علی اصغر کلاگری – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در حد فاصل طول جغرافیایی َ۵۴ ۴۷ درجه سانتی گراد تا َ۵۹ ۴۷ درجه سانتی گراد و عرض جغرافیایی ۴۸ ۳۷ درجه سانتی گراد تا َ۵۲ ۳۷ درجه سانتی گراد شمال و در شمال شرق میانه واقع گردیده است. دراین ناحیه فوران گدازه های آتشفشانی با ترکیب ریولیتی از میوسن پایانی شروع شده است. قبل از خروج گدازه ها، سنگهای آذر آواری وایگنیمبریت ریولیتی درسطح زمین گسترش یافته است. شواهد پتروگرافی ، پترولوژی و روابط صحرایی نشان می دهند که ماگمای اولیه از ذوب پوسته قاره ای و در طی یک فاز کششی به سطح زمین راه یافته است. همچنین روابط پترولوژیکی و تکتونیکی، حاکی از وقوع یک فوران انفجاری است که با ایجاد کالداری انفجاری همراه می باشد. در بخش گود افتاده این کالدرا، آبهای جوی وماگمایی سبب درگسان شدن گدازه های ابسیدین و تبدیل آنها به ذخایر باارزش پرلید گردیده است.