سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

فیروز علی نیا – گروه معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حجت الله لطفی پور – گروه معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مطالعات انجام شده در منطقه کوهسرخ کهنوج شامل مطالعات سنگ شناسی و ژئوشیمیایی می شود. مطالعات سنگ شناسی در منطقه منجر به مشخص کردن رخساره های مختلف سنگی منطقه و منشاء آنها گردیده است. بنابراین مطالعات، قسمت اعظم رخساره های سنگی منطقه را سنگهای دگرگونی متعلق به رخساره آمفیبولیت تشکیل می دهند.
بنظر می رسد که این آمفیبولیتها در اثر رخداد دگرگونی دیناموترمال ناحیه ای در این منطقه بوجود آمده ا ند. عدسیهای کرومیت در این منطقه، درون سنگهای اولترابازیک و مشخصا در داخل یک هاله نازک دونیتی قرار گرفته اند. این هاله دونیتی سریعا به هارزبورژیت و سپس به الیوین و بستریت تبدیل می شود. بنظر میرسد که این سنگها بصورت تکتونیکی، درونسنگهای دگرگونی منطقهجایگیر شده اند. مطالعات ژئوشیمیایی نشان می دهد که سنگهای اولترا بازیک مزبور متعلق به سری پریدوتیتی گوشته ای هستند و ماگمای مولد آنها زا نوع تولئیتی است. مطالعات ژئوشیمیایی بر روی کانه کرومیت نیز نشان می دهد که این کرومیتها در گروه کرومیتهای پادیفرم و در سری پریدوتیتهای گوشته ای قرار دارند و ماگمای مولد آنهااز نوع تولئیتی است. میزان آلومینیوم و آهن در این کرومیتها بالا است و از نظر رده بندی تجاری درگروه کرمیتهای با عیار نسوز قرار می گیرند. البته برای رسیدن به چنین شرایطی، تمام کرومیتهای منطقه باید فراوری شوند و میزان SiO2 در آنها کاهش یابد.