سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرتضی خضری – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز-شرکت منطقه ای معادن آذربایجان
منصور مجتهدی – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
علی عامری – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
علی اصغر کلاگری – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

منطقه میوه رود در استان آذربایجان شرقی، بخشی از کمربند فلززایی ایران را تشکیل میدهد . قدیمی ترین تشکیلات منطقه، تناوبی از ماسه سنگ، سیلتستون، مارن و آهک به سن کرتاسهٔ بالایی-پالئوسن است که در طول فاز پیرنه چین خورده و مورد هجوم توده های نفوذی نیمه عمیق قرار گرفته اند. بر اساس مطالعات انجام شده، سنگ شناسی نفوذی ها گرانودیوریت، میکروکوارتز دیوریت و میکرودیوریت از سری کالک آلکالن تعیین شده است. همچنین شواهدی از رخداد فرایندهای مختلف مانند اختلاط ماگمایی، هضم سنگ های خارجی، تغییرات فشار و … در روند تحول ماگمایی منطقه قابل مشاهده است. توالی سنگ های رسوبی منطقه با تحمل دگرگونی همبری و دگرسانی گرمابی ناشی از جایگیری تودهٔ نفوذی به توالی هایی از هور نفلس های نورای و کالک سیلیکات هورنفلس تبدیل شده اند.