سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباس اکبرزاده – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند
علی امیری – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

چکیده:

توده نفوذی کوه سفید در ۲۲ کیلومتری شمال شرق شهرستان بافت و در جنوب غرب نوار آتشفشانی دهج – ساردوئیه (بخشی از کمربند آتشفشانی ارومیه – دختر) واقع گردیده است.
این توده به درون سنگهای پیروکلاستیک ائوسن نفوذ کرده و حجم کل توده را سنگهای کوارتزدیوریت پورفیری تشکیل می دهد. آنکلاوهای موجود در توده نفوذی از دو نوع زنولیتی و آتولیتی می باشند. از نظر کانی شناسی توده نفوذی کوه سفید از فنوکریست های پلاژیوکلاز و هورنبلند تشکیل شده که پلاژیوکلازها دارای بافت غیر تعادلی از جمله منطقه بندی نوسانی می باشند. بارومتری توده که بر اساس آنالیز مایکروپروب آمفیبولها انجام شده جایگزینی توده را در کمتر از ۵ کیلوبار فشار مشخصکرده و از نظر ژئوشیمی و روند عناصر سازگار و ناسازگار توده نفوذی از نوع I و کالکوآلکالن می باشد و از نظر موقعیت تکتونیکی و پتروژنز از نوع مرتبط با قوس است.