سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب نادرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
حسن محسنی – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
خسرو حیدری – کارشناس ارشد معاونت زمین شناسی شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب اهواز
سعید خدابخش – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

سازند آسماری با سن الگومیوسن یکی از مهمترین سنگهای مخزن میدان های ن فتی در فروافتادگی دزفول شمالی در جنوب غربی ایران می باشد. مطالعه پتروگرافی حدود ۱۷۰۰ مقطع نازک تهیه شده از مغزه ای حفاری شده متعلق به سازند آسماری میدان نفتی هفتکل، بیانگر این مطلب است که این سازند تحت تأثیر فرآیند دولومیتی شدن قرار گرفته است که نتیجه این فرآیند تشکیل سه نوع دولومیت است که عبارتند از ۱- دولومیکریت ۲-دولومیکرواسپاریت ۳- دولومیت دانه شکری. تشکیل دولومیت همراه با تبخیری ها و مادستون های بدون فسیل بیانگر این مطلب است که دولومیتی شدن در یک محیط سبخایی توسط مکانیزم پمپ شدگی تبخیری اتفاق افتاده است. سپس تبلور مجدد منجر به تشکیل دولومیکرواسپاریت شده است. دولومیت نوع ۳ تحت تأثیر مدل دولومیتی شدن دورگ تشکیل شده است.