سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جعفر شریفی – دانشگاه پیام نور ، گروه زمین شناسی مرگز شبستر

چکیده:

بطور کلی فسفاتهای کامبرین زیرین از نظر چینه شناسی در بخش زیرین عضو شیل بالایی سازند سلطانیه قرار دارد. بر اساس مطالعات صحرایی فسفاتها به صورت توربیدایتی و تناوبی از لایه های شیل و آهک فسفاته میباشد. ضخامت فسفاتهای فوق بطور جانبی و افقی متغیر و ساخت داخلی طبقات یکنواخت نیست. خصوصیات پتروگرافی لایه های فسفاته تناوبی از میکرو رخساره های مادستون الی پیکستون/ گرینستون و باندستون میباشد، علاوه بر این وجود ساختهای رسوبی در سطح و میان لایه ها حاکمیت شرایط انرژی آرام-شدید بر محیط را نشان میدهد.نمونه فسفاتها بر اساس دیفراکسیون اشعه ایکس(XRD)ترکیبی از کانیهای کربنات فلور آپاتیت، کلسیت، دولومیت، کوارتز و رس ایلیت میباشد. بنا به داده های تجزیه شیمیایی(XRF) درصد ٥ P٢O %5-18 ولی این
درصد در ذرات بیوکلاست، سیمان حاشیه ای و کانیهای آپاتیت تا ٣١ % میرسد. در مطالعات میکروسکوپ الکترونی،(SEM )( سیمان فسفاته (فرانکولیت-دالیت) از نظر محیط تشکیل و نوع کانیزایی دو مرحله میباشد. سیمان حاشیه ای،(isopachous)منشاء جلبکی داشته و در بخش کم ژرف پهنه های ساحلی در شرایط آرام تشکیل شده است. ٢) سیمان گلوبولار،(globular) منشاء باکتریای (Rod-like)بوده و در درون میکرو حفرههای انحلالی موجود در داخل مادستونهای اعماق دریا تشکیل شده است. درصد بالای اکسیدهای سیلیس، آهن در نمونه فسفاتها و رابطه معکوس اینها با فسفات و همچنین افزایش عناصر نادر خاکی اعم از , (١٨٦ Ce ) ppm) و رابطه مثبت با اکسیدهای سیلیس و آهن فرسایش خارج از محیط رسوبی را نشان میدهد. رشد تدریجیجلبکها و موجودات ریز در آبهای ساکن ساحلی و مواد آلی حاصل از مرگ موجودات در اثر فعالیت باکتریهای بیهوازی متلاشی شدهH٢S و Co٢ ، P٢O آزاد شده در شرایط خاص Ph /Ehآب روزنه، جانشینی فسفات باکربنات، کربنات فلور آپاتیت به صورت سیمان حاشیه ای و گلوبولار تشکیل شده است و ترکیب سولفور با آهن کانی پیریت در محیط تشکیل میشود.