سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منصور کورنگ – دانشگاه اصفهان دانشکده علوم گروه زمین شناسی
محمود خلیلی – دانشگاه اصفهان دانشکده علوم گروه زمین شناسی
قدرت ترابی – مرکز تکنولوژی هسته ای اصفهان
کامران اکبری – دانشگاه اصفهان دانشکده علوم گروه زمین شناسی

چکیده:

در شمال منطقه نائین ، دو توده گرانیتوئیدی وجود دارند که یکی از آن دو، زون افیولیتی و دیگری مجموعه آتشفشانی ائوسن منطقه را قطع نموده است.
سنگهای اذرین منطقه شامل گابرو، دایکهای آپلیتی، دلریتی ومیکروگابرویی، تونالیت، مونزونیت، گرانیت و خصوصا دیوریت ها، تحت تاثیر آلتراسیون هیدروترمال (Hydrothermal Alteration) و پنوماتولیتیک (Pneumatolotoc) ، متاسوماتیسم (Metasomatism) (به ویژه سدیک) و کانه زایی قرار گرفته اند.
مجموعه کانیهای موجود در رگه های گرمابی شامل اپیدوت، کانه های آهن، کوارتز، کلسیت و پرهنیت می باشند و در مرحله پنوماتولیتیک نیز کانیهای تورمالین، کوارتز و کانه های اهن و مس تشکیل شده اند.
ویژگیهای سنگ شناختی و پترولوژیکی این سنگها، ماهیت زیر قلیایی با گرایش به قلیایی کلسیمی را برای ماگمای سازنده آنها نشان می دهد. روابط صحرایی این توده ها نیز بیانگر وقوع تفریق ماگمایی واضح ازسمت شرق به غرب منطقه می باشد.