سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناهید اسدی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات مدنی کشور – پژوهشکده علوم زمین
محمد هاشم امامی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور – پژوهشکده علوم زمین
مریم ایمانی پور – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور – پژوهشکده علوم زمین

چکیده:

منطقه شیرین سو بخشی از زون ساختاری البرز غربی الو جز منطقه طارم سفلی می‌باشد. سنگ‌های منطقه شامل یوین بازالتی، آندزی بازالت- آندزیت – تراکی آندزیت و داسیت به سن ائوسن می‌باشد. از لحاظ سه ماگمایی بازارها را می‌توان به سه آلکالن پتاسیک (پتاسیم بالا) و ترم های حد واسط و اسیدی را به سری کاکا آلکالن با پتاسیم متوسط تا بالا نسبت داد. شواهد صحرایی و پتروگرافی و ژئوشیمیایی دال بر دخالت پدیده‌های تفریق و و اختلاط و آلودگی مزارع پوسته‌ای در تشکیل ترم های حد واسط و اسیدی است. از ویژگی‌های بارز این منطقه وجود زون های بسیار وسیع و گسترده و دگرسانی است که شامل بخش‌های آرژیلی – آلونیتی و سیلیسی است. تشکیل این زون های دگرسانی نتیجه تحصیل محلول‌های هیدروترمال اسید سولفات این ( HIGH SULFIDE ) برای واحدهای ولکانیکی می‌باشد. گاهی نیز دگرسانی از نوع سوپر ژن بود و ناشی از تفسیر سیالات جدید بر روی سنگ‌های منطقه می‌باشد. این نوع دگرسانی و اکثراً در حد آرژیلی هستند.