سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فریدون سحابی – بخش زمین شناسی – دانشگاه تهران
جعفر قمی اویلی – بخش زمین شناسی – دانشگاه تهران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه بین َ۰۰ ۳۲ درجه سانتی گراد تا َ۴۵ ۳۴ عرض شمالی و َ۴۵ ۴۵ درجه سانتی گراد تا َ۳۰ ۴۶ درجه سانتی گراد طول شرقی، در غرب وشمال غرب کرمانشاه واقع شده است. نزدیک به ۷۰% رخنمونهای منطقه را واحدهای سنگ چینه ای کربناته شهبازان (ائوسن) و آسماری (الیگو – میوسن) تشکیل می دهند. تقریبا تمام منابع آب کربناته در این منطقه در سازندهای یاد شده قرار داشته و تمامی آب حوضه آبریز الوند با دبی ماکزیمم ۱۵ متر مکعب در ثانیه از داخل این واحدها تامین می گردد. به همین جهت شناخت پتروگرافیک سازندهای آسماری و شهبازان به عنوان سنگهای مخزن برای مطالعات تفصیلی منابع آب کارستی ، از ضروری زیادی برخوردار است. سازندهای شهبازان و آسماری در بسیاری از رخنمونها از ویژگیهای متمایز کننده ای برخوردار نبوده لذا از دیرباز در گزارشات و نقشه های زمین شناسی موجود به صورت تفکیک نشده (آسماری -شهبازان) معرفی شده اند. بررسی های پتروگرافیک انجام شده، تفکیک دو واحد یاد شده را در منطقه مورد مطالعه میسر می سازد.