مقاله مطالعه پديده تعادل کم ثبات و Nucleation و کاربردهاي اين موارد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه پديده تعادل کم ثبات و Nucleation و کاربردهاي اين موارد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پديده شبه تعادل
مقاله هسته زايي
مقاله سوپرهيت
مقاله سوپرکولد
مقاله درجه سوپرهيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مردكاري فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: آقانجفي سيروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع مورد بحث در ارتباط با پديده شبه تعادل يا تعادل کم ثبات( Meta stable) ، Nucleation و مايعات سوپرهيت (Superheat) و مايعات سوپرکولد(Supercold)  که در اثر اين پديده بوجود مي آيند و برخي از کاربردهاي موارد ذکر شده مي باشد .بطورکلي وضعيت شبه تعادل يا تعادل کم ثبات در سه حالت مي تواند اتفاق بيفتد که عبارتند از: به هنگام عبور از فاز مايع به فاز بخار در اثر گرم شدن، هنگام گذر از فاز مايع به جامد دراثرسرد شدن و به هنگام حرکت بخار آب در داخل نازل هاي همگرا و واگرا و يا همگرا که قبل از بوجود آمدن فرآيند چگالش مي تواند اتفاق بيفتد  البته حالتهاي اول و دوم بسيار بيشتر از حالت سوم در طبيعت و صنايع مختلف ديده شده است و محصولات کاربردي حاصله از آن دو حالت زياد مي باشد البته انحرافات و اغتشاشات که درباره آنها توضيح داده خواهد شد مي تواند اين وضعيت را به هم بزند ويا بطور کلي حتي اين وضعيت را حذف کند و همچنين روابطي که بدست آمده نشان مي دهد که درجه سوپرهيت مايع داراي يک مينيمم و يک ماکزيمم مقدار مي باشد.