سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسلم ملکشاهی – گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، کرمان
محمد خان زاده – گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، کرمان
رضا فرهی مقدم – گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، کرمان
حسن رنجبر عسکری – گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، کرمان

چکیده:

تشدیدگر میکروحلقه از ادوات فوتونیکی مهم می باشد . طراحی و مطالعه این ابزار با روش های عددی و نظری امکان پذیر است. در این مطالعه از FE-BPM برای تحلیل پدیده جفت شدگی در این ابزار استفاده شده است. اعمال روش انتشار باریکه تنها برای ساختارهایی با تغییرات طولی آرام امکان پذیر است. بنابراین در اینجا نگاشت شبه همدیس عددی برای تبدیل هندسه خمیده موجبر میکروحلقه و موجبر مستقیم به هندسه ای شامل دو موجبر مستقیم، معرفی شده است . از آن جایی که تبدیل کاملا تحلیلی نیست، شرایط کوشی- ریمان برقرار نمی باشد. بنابراین سه نوع مدل بندی با تقریب متفاوت برای پیاده سازی FE-BPM ارائه شده است. با به کارگیری مدل بندی نوع دوم نتایجی سایر روش ها سازگاری خوبی دارد.