سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا قاضی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله ابتدا به معرفی پدیده فرورزونانس و موارد وقوع آن در سیستم های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی و همچنین در بعضی از اجزا سیستم نظیر ترانسفورماتورهای ولتاژ (VT) پرداخته آنگاه به کمک شبیه سازی کامپیوتری امکان وقوع این پدیده و اثرات نامطلوب آن در یک مورد خاص، که در آن یکی از خطوط تغذیه ترانسفورماتور ولتاژ در اثر پاره گی، اتصال زمین می گردد مورد بررسی قرار داده می شود. در این بررسی تاثیر پارامترهائی که زمینه را برای وقوع این پدیده مساد می نمایند مشخص می گردند که در نتیجه با اعمال محدودیت بر برخی از این پارامترها در مراحل طراحی ترانسفورماتور و همچنین با روش های دیگر می توان از وقوع آن جلوگیری کرد. در این مطالعه از روش H.W.DOMMEL که برای بررسی مسائل گذاری الکترومغناطیسی (EMTP) بسیار مناسب است، استفاده گردیده است و اندوکتانس غیرخطی بصورت نمایی مدل شده است.