سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیث مدحج –
عبدالعزیز عضدی –
حسن نریمانی –

چکیده:

مطالعه اندازه گروه‌هایی که در سنگ‌های دگرگونی آذرین به صورت پرفیروبلاست یا پرفیر ظاهر می‌شوند اطلاعات قابل توجهی را در مورد محیط کشت آن‌ها ارائه می‌کند. با توجه به فراوانی پرفیروبلاست های کردیریت در حال دگرگونی توده نفوذی شاهکوه پراکندگی اندازه بلورهای این کانی مورد مطالعه قرار گرفته است. همان طور که انتظار می‌رود میانگین اندازه بلورهای کردیریت در هر زون دگرگونی ، با نزدیک شدن به مرز توده نفوذی و با افزایش زمان رشد بلور افزایش می‌یابد. اما طی این بررسی به استثنا هایی برمی‌خوریم که ناقض این افزایش است. در این مطالعه پراکندگی اندازه بلورهای کردیریت در دو نمونه آن کردیریت اسلیت و دو نمونه کردیریت فیلیت برداشت شده از زون دگرگونی مجاورتی بیوتیت نشان می‌دهد که میانگین اندازه بلورهای کردیریت علاوه بر فاصله از توده نفوذی به ترکیب سنگ اولیه نیز بستگی دارد به گونه‌ای که رکردیریت فیلیت های که حاوی میکای بیشتری نسبت به کردیریت اسلیت ها هستند دارای نرخ رشد بالاتر و میانگین اندازه بلورهای بزرگ‌ترین می‌باشند با وجود اینکه در فاصله بیشتری از توده نفوذی قرار دارند.