مقاله مطالعه پراکنش و تراکم جمعيت نماتدهاي سيستي غلات (.Heterodera Spp) در مزارع ديم گندم و جو استان مرکزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۳۶۵ تا ۳۷۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه پراکنش و تراکم جمعيت نماتدهاي سيستي غلات (.Heterodera Spp) در مزارع ديم گندم و جو استان مرکزي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نماتد سيست غلات
مقاله پراکنش
مقاله تراکم جمعيت
مقاله استان مرکزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حسني معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حسني ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: قلندر مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نماتدهاي سيستي غلات يکي از مهمترين بيمارگرهاي خاکزاد گندم و جو در سراسر دنيا است. دو گونه از اين نماتدها، H. filipjevi وH. latipons ، داراي پراکنش گسترده تري در مزارع غلات کشور هستند، ولي گونه  H. avenae، پراکنش وسيعي ندارد. در اين تحقيق ۸۳ نمونه خاک از مزارع ديم گندم و جو در استان مرکزي شامل شهرستان هاي اراک، فرمهين، آشتيان، تفرش، کميجان، شازند، زرنديه، محلات، خمين و ساوه به منظور تعيين مناطق انتشار و تراکم جمعيت اين نماتدها، جمع آوري و بررسي شد. بر اساس مشخصات مرفولوژيکي لاروهاي سن دوم و نيز مخروط انتهايي سيست ها، دو گونه نماتد سيستي غلات،H. filipjevi و H. latipons  از مزارع نمونه برداري شده، جداسازي و شناسايي شدند. نتايج ارزيابي نمونه ها نشان داد که H. filipjevi، گونه غالب در مزارع گندم و جو بوده، در حالي که گونه H. latipons، تنها در خمين و زرنديه بر مزارع گندم ديده شد. گونه H. filipjevi در فرمهين، تفرش و خمين از پراکنش و تراکم جمعيت بيشتري نسبت به ساير مناطق برخوردار بود. ميزان آلودگي مزارع گندم و جو به اين نماتدها، ۳۹٫۷ درصد ارزيابي شد و بيشترين تراکم جمعيت نماتد (۴۰ – ۲۰ سيست در ۳۰۰ گرم خاک)، در تعدادي از مزارع ديده شد که مي تواند بعنوان يک عامل مهم در کاهش محصول در اين مناطق نقش داشته باشند.