مقاله مطالعه پيوستگي بين نشانگرهاي ريزماهواره (SSR) و QTL هاي اجزاي عملكرد در برنج (Oriza sativa) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در ژنتيك نوين از صفحه ۴۵ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه پيوستگي بين نشانگرهاي ريزماهواره (SSR) و QTL هاي اجزاي عملكرد در برنج (Oriza sativa)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله اجزاي عملكرد
مقاله ريزماهواره
مقاله مكان ‎يابي QTL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: فتوكيان محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فابريكي اورنگ صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مكان‎يابي و تعيين خصوصيات  QTLهاي مرتبط با طول سنبله، تعداد دانه پر، تعداد دانه خالي، تعداد سنبلچه هر سنبله و عقيمي دانه جمعيتي شامل ۵۹ لاين تلاقي برگشتي پيشرفته  (BC2F5)كه از تلاقي واريته هاي برنج IR64 به عنوان والد دوره اي و طارم مولايي به عنوان والد دهنده به دست آمده بود، در ايستگاه تحقيقات برنج چپرسر – تنكابن مورد مطالعه قرار گرفت. بررسي چند‎شكلي در والدين و مطالعه ژنوتيپي جمعيت به ترتيب با ۲۳۵ و ۱۱۴ نشانگر ريزماهواره انجام شد. براي تمامي صفات تفكيك متجاوز مثبت و يا منفي در جمعيت مشاهده گرديد. با استفاده از روش مكان يابي فاصله اي چندگانه، تعداد بيست و شش QTL مكان يابي شد كه ۸ تا براي طول سنبله، ۳ تا براي تعداد سنبلچه، ۲ تا براي تعداد دانه هاي پر، ۴ تا براي تعداد دانه هاي خالي و ۹ تا براي عقيمي دانه بود. حدود ۴۶ درصد مكان‎هاي ژني شناسايي شده داراي اثر افزايشي منفي بودند. حداكثر شش QTL در كروموزم ۱ مكان يابي شد. مكان‎يابي بيش از يك QTL براي بيشتر صفات، نشانگر چند ژني بودن صفات مورد مطالعه است.