سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهره رضوی حسابی – پژوهشگاه مواد و انرژی
مهدی مظاهر – پژوهشگاه مواد و انرژی
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

در این مقاله، نتایج حاصل از تحقیق در باره چگالش نانوذرات آلومینا با اندازه متوسط ۳۵ نا نومتر در بارگذاری تک محوری ارائه می شود . این ذرات معمولا " به علت اندرکنش ناشی از نیروهای واندروالس به صورت اگلومره در می آیند، لذا به منظور تعیین اثر اگلومراسیون بر رفتار چگالش، نانوذرات آلومینا به مدت ۳ و ۲۰ دقیقه آسیاب شدند . منحنی چگالش پودر آسیاب شده نش ان داد که شکسته شدن بخشی از کلوخه ها در هنگام آسیابکاری، حداکثر ۱۰ درصد افزایش در چگالی قطعات خام را سبب می شود . نتایج چگالی سنجی نمونه های تف جوشی شده در دمای ۱۵۰۰ درجه سانتی گراد حاکی از این بود که حتی با آسیاب کردن نانوذرات، چگالی نمونه ها پس از تف جوشی کمتر از ۸۰ درصد تئوری است . به منظور بررسی اثر فشار پرس در مرحله فشرده سازی بر شکسته شدن کلوخه ها، چندین نمونه با فشارهای معادل ۱ و ۱/۲۵ گیگا پاسکال پرس شدند . نتایج نشان داد که با افزایش فشار پرس، چگالی قطعات خام می تواند به بیش از ۵۰ درصد تئوری برسد