مقاله مطالعه چگونگي تشكيل و رده بندي خاك هاي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه چگونگي تشكيل و رده بندي خاك هاي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رده بندي خاك
مقاله تشكيل و تكامل خاك
مقاله اينسپتي سول ها
مقاله افق كلسيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اوجي محمدرحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسايي و نحوه تشكيل و رده بندي خاك، مطالعاتي بر روي زمين هاي، دانشگاه آزاد فسا صورت گرفت. اين اراضي شامل دو بخش شامل يك بخش به وسعت ۱۲ هكتار در ۵ كيلومتري غرب فسا و بخش ديگر به وسعت ۲۲۰ هكتار در ۱۵ كيلومتري غرب اين شهرستان بود. رژيم رطوبتي اين اراضي زريك و رژيم حرارتي آن ترميك مي باشد. جهت بررسي اين خاك ها نقشه هاي توپوگرافي مورد بررسي قرار گرفته و پروفيل هايي در اين اراضي حفر گرديد و پس از بررسي خصوصيات ظاهري خاك، نمونه برداري انجام و آزمايش هاي فيزيكي و شيميايي مورد نظر بر روي نمونه ها صورت گرفت. بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و مورفولوژيكي خاك هاي مورد مطالعه نشان مي دهد كه اين خاك ها Lomy-skeletal, mixed, thermic, typic calcixerpts مي باشند. نظر به اينكه خاک هاي مذکور مشخصات هيچ يک از راسته هاي ديگر را نداشته و نيز با توجه به نظريه مهاجرت کربنات ها و تشکيل افق کلسيک در رژيم رطوبتي زريک، اين خاك ها در راسته اينسپتي سول قرار گرفت. در اين خاك ها تاثير عمده مواد مادري در تشكيل خاك به خوبي مشاهده گرديد. همچنين وجود بافت نسبتا سبك و سنگ و سنگريزه بسيار زياد، باعث زياد بودن سرعت نفوذپذيري و آب شويي كربنات ها از افق هاي بالايي و رسوب آنها در افق هاي پاييني خاك شده است. در افق كلسيك اين خاک ها، آهك به شكل هاي گوشواره، سخت دانه و پاكت هاي پودري ديده مي شود.