مقاله مطالعه چگونگي شکل گيري برنامه درسي برآمده با الهام از رويکرد رجيو اميليا براي کودکان ۶ تا ۸ سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۴۱ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه چگونگي شکل گيري برنامه درسي برآمده با الهام از رويکرد رجيو اميليا براي کودکان ۶ تا ۸ سال
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه درسي برآمدني
مقاله رويکرد رجيو اميليا
مقاله اجراي برنامه درسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي واجارگاه كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: عارفي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: ترقي جاه علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چگونگي شکل گيري برنامه درسي برآمده در اين تحقيق با روش قوم نگاري مورد بررسي قرار داده شده است. در برنامه درسي برآمده گروه معلمان با بررسي علايق و دغدغه هاي کودکان و مستند کردن آن امکانات گسترش پروژه ها را براي کودکان فراهم مي آورند. برنامه درسي توسط کودکان بوجود مي آيد و توسط معلمان قالب بندي مي شود.مراحل مختلفي از جمله شنيدن، پرسيدن و باز کردن موضوعات، پيش بيني مراحل آينده و ايجاد آمادگي براي حمايت، مستند سازي از کل فرآيندو باز نگري و همفکري با همکاران، کودکان و اوليا جزء مراحل برنامه ريزي مي شود. معلمان نقش هاي متنوعي را بازي مي کنند، معلم به عنوان همراه و يادگيرنده، معلم به عنوان راهنما و معلم به عنوان محقق. مدت ۵ ماه تعاملات ۳۵ کودک و ۲ معلم و محقق مورد توجه قرار گرفت. شادي، انرژي و سرزندگي از جمله مهمترين مشخصه هاي همه گروههاي ذينفع بود. کودکان در قالب پروژه هاي بلند مدت يا کوتاه مدت فردي و گروهي به يادگيري مي پرداختند، ۳ پروژه اصلي بلند مدت در اين مدت توسط کودکان به اجرا در آمد و کودکان موضوعات متنوعي را در آنها به تحقيق آموختند.