سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا بخشنده – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پژوهشکده فرآیند گروه لاستیک
مجتبی ابطحی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پژوهشکده فرآیند گروه لاستیک
آرش فرحمندنیا – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پژوهشکده فرآیند گروه لاستیک

چکیده:

توزیع دود ه در آلیاژهای لاستیکی، اثرات مهمی را در خواص فیزیکی ومکانیکی آلیاژ برجا می گذارد به نحوی که درصورت توزیع نامناسب دوده، خواص مورد نظر در آمیزه های لاستیکی طراحی شده قابل دستیابی نخواهد بود و حتماً نواقصی در آمیزه دیده خواهد شد . در این مقاله پارامترهای فرآیندی ( دور روتورها، درجه حرارت شروع اختلاط، تغییرات فاکتور پرکنندگی(fill factor) ، زمان اختلاط، ترتیب اختلاط و …) بررسی شده اند و سعی شده است که با بهینه کردن شرایط ممکنه برای اختلاط از توزیع نامناسب دوده در آمیزه های لاستیکی (NR/SBR) ومضرات ناشی از آن جلوگیری بعمل آید .