سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدحسین حسین نیا –
محمد قربانی –
عبداله افشار –

چکیده:

باتوجه به کاربرد گسترده آندهای تیتانیمی پوشش دار آندهای DSA درصنایع علی الخصوص صنایع شیمیایی نظیر الکترولیز کلر ـ آلکالی آگاهی از علت کاهش فعالیت الکتروکاتالیستی و خوردگی آنها پس ازمدت زمان معینی که از عمر آنها سپری شده حائز اهمیت می باشد همچنین این امر می تواند دربهبود کیفیت پوشش و استفاده صحیح از انها موثر واقع گردید دراین پزوهش منحنیهای پلاریزاسیونوولتامتری سیکلی آندهای تیتانیمی بدون و با پوشش درمحلول NaCl مقایسه شده و با ترسیم منحنی های پتانسیل زمان رفتار خوردگی آندهای تیتانیمی پوشش دار مورد بررسی قرارگرفته و تاثیرعوامل محیط نظیر غلظت یون کلر ph محلول و دانسیته جریان اعمالی بازگو میگردد مشاهده شده است که تخریب اینگونه آندها ناشی از انحلال عناصر تشکیل دهنده پوشش یعنی Ir,Ru و سپس خوردرگی موضعی حفره دار شدن تیتانیم پایه بوده و با افزایش غلظت یون کلر و کاهش ph و دانسیته جریان اعمالی عمر آندها افزایش می یابد.