سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی نجمی – گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
اسدا… محبوبی – گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
کورش اتحاد – گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این پژوهش سازند مزدوران در روستای ارداک واقع در شمال غرب مشهد به منظور برطرف نمودن پاره ایی از ابهامات از جمله ضخامت ، سن و گذر آن با سازند شوریجه از دیدگاه چینه شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است که حاصل آن تأیید گذر تدریجی سازند چمن بید به مزدوران در این مقطع و وجود دریای مشترک دوگر – مالم در حوضه رسوبی کپه داغ می با شد . همچنین با توجه به حضور لایه ماسه سنگی واجد بقایای گیاهی حمل شده در قاعده سازند شوریجه به عنوان آغاز این سازند ، به مانند بسیاری از نقاط دیگر کپه داغ و همچنین شناسایی فرامینیفرهایی به سن نئوکومین در رسوبات آغازین سازند شوریجه حد اکثر سن سازند مزدوران در مقطع مطالعه شده ، بر خلاف آنچه تاکنون نئوکومین گزارش پیشنهاد شده ، نیتونین پیشنهاد می گردد.