مقاله مطالعه ژئوشيميايي و تاثير کاني ماتريکس بر پتانسيل سنگ هاي منشا احتمالي هنگام پيروليز در ميدان نفتي رگ سفيد، جنوب غرب ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه ژئوشيميايي و تاثير کاني ماتريکس بر پتانسيل سنگ هاي منشا احتمالي هنگام پيروليز در ميدان نفتي رگ سفيد، جنوب غرب ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاثير ماتريکس
مقاله نسبت گاز ـ نفت
مقاله آناليز راک ايول
مقاله سنگ منشا
مقاله ميدان نفتي رگ سفيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: جانباز محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: شايسته مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني باغسنگاني سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه ۴۵ خرده حاصل از حفاري سازندهاي پابده و کژدمي ميدان نفتي رگ سفيد واقع در فروافتادگي دزفول جنوبي مورد آناليز راک ايول قرار گرفته است. نمودار S2 در مقابل کل کربن آلي (TOC) نشان داد که تيپ کروژن در اين ميـدان غالبـا از نوع II است. مقـدار قـابـل تـوجه S2 جـذب شـده توسـط ماتريکـس در سـازندهاي پابده (۲٫۵-۴ mgHC/gr rock) و کژدمي (۷-۱۲ mgHC/gr rock) به علت بلوغ کم و نسبت پايين گازـ نفت بوده و علت تغييرات تاثير ماتريکس در سازند پابده اين ميدان، تغيير مقادير TOC مي باشد. مقدار کربن آلي فعال در سازندهاي پابده و کژدمي به ترتيب ۰٫۲۲-۲٫۲۹ و ۱٫۷-۲٫۲۵ درصد وزني است که بيانگر سنگ منشايي متوسط تا غني مي باشد. نسبت دگرساني کروژن در سازندهاي مذکور بسيار کم بوده (۰٫۰۷-۰٫۱۵) و هنوز مقدار قابل توجهي هيدروکربن توليد نکرده اند که با مقادير پايين Tmax نيز تاييد مي شود. فاکتور گاز ـ نفت در سازندهاي مطالعه شده (۰٫۲-۰٫۵) نشان مي دهد که پتانسيل نفت زايي آن ها بيشتر از پتانسيل گاززايي است. از نقشه هاي هم ارزش TOCoil و TOCgas در سازند پابده استنباط مي شود که عمق حوضه در زمان ته نشست اين سازند در شمال غرب و جنوب شرق ميدان بيشتر از ميانه ميدان بوده است.