سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمدرضا ربانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فاطمه اقبالی –

چکیده:

ساختمان میدان آزادگان در دشت آبادان به موازات مرز ایران و عراق در ۷۰ کیلومتری غرب سوسنگرد و درحدود ۷۴ کیلومتری شمال غرب دارخوین و ۳۰ کیلومتری غرب ساختمان جفیر، در مجاورت ساختمانهای مجنون و نهرعمر عراق قرار دارد. تاقدیس میدان دارای امتداد شمالی- جنوبی می باشد. آنالیزهای ژئوشیمیایی انجام شده بر روی نمونه نفت لایه های گورپی و سروک میدان آزادگان، شامل آنالیز کروماتوگرافی ستون سیال، کروماتوگرافی گاز- طیف سنجی جرمی، ایزوتوپ کربن، بیومارکرها می باشد. نفت میدان مورد مطالعه از نوع آروماتیک حد واسط سولفوردار موجود در سازند کربناته – تبخیری منشاء گرفته است. مطالعات II است که از مواد آلی با کروژن نوع بیومارکری و ایزوتوپ کربن سازندهای کژدمی و گرو را به عنوان مهمترین سنگ های منشاء احتمالی برای میدان آزادگان معرفی می کند. نتایج حاصل از مدلسازی نشان می دهد زایش نفت از سنگ منشاء گرو از ۴۵ میلیون سال قبل و مهاجرت نفت از این سازند به سمت مخزن از ۳۰ میلیون سال قبل و زایش نفت از سازند کژدمی از ۶ میلیون سال قبل و مهاجرت نفت از این سازند به سمت مخزن از ۳ میلیون سال قبل آغاز شده است و هنوز ادامه دارد.