سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرح رحمانی –
علیجان آفتابی –
عبدالمجید یعقوب پور –
مرتضی برزآبادی فراهانی –

چکیده:

فراوانی طبیعی عناصر در خاک و در دسترس بودن آنها برای گیاهان و جانوران ، ارتباط مهمی میان زمین شناسی ، پزشکی و سلامت محیط برقرار می نماید. تجمع عناصر طبیعی در رسوبات و خاکهای شهری با کاربری های مختلف ( مناطق مسکونی ،تفریحی، کشاورزی و صنعتی) خواه با منشا ژئوزنیک و یا آنتروپوژنیک و در دسترس بودن زیستی ان ها و جذب در اندامهای مختلف گیاه، و بلع آن توسط جانوران و انسان ها و ذخیره شدن عناصر در اندامهای حیاتی تغییرات مهمی در موجودات زنده ایجاد می نماید.