سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمد علی ریاحی – عضو هیئت علمی موسسه ژوفیزیک دانشگاه تهران
حبیب علیزاده ذکریا –

چکیده:

مطالعات ژئوفیزیکی با دقت بالا در محدوده ی منطقه Dispatching برق واقع در منطقه ی سعادت آباد تهران انجام شد. به دلیل اینکه منطقه مورد مطالعه از سازندهای آبرفتی تشکیل شده است روش سونداژزنی الکتریکی قائم( VES) با بیشترین طول فرستنده جریان AB=630 متر به منظور تفکیک لایه بندی از نظر مقاومت الکتریکی برای عمق نفوذ حدود ۲۰۰ متر استفاده شد. در این عملیات، جمعاً تعداد ۱۸ سونداژ الکتریکی قائم به روش شلومبرگ انجام شد. همچنین برای تعیین مسیر قنات های قدیمی منطقه مذکور از روش مطالعات الکتریکی اتصال به جرم (MLM), Misea-La-Masse) جمعاً در ۳۸۰ ایستگاه که ۱۴۰ ایستگاه در شمال ساختمان اصلی و ۲۴۰ ایستگاه در جنوب ساختمان مذکور صورت گرفت. مطالعات آب یابی به روش اتصال به جرم (MLM) و سونداژ الکتریکی قائم (VES) در محل مورد مطالعه در سعادت آباد نشان داد که با توجه به ارتفاع منطقه و ضخامت نسبتاً زیاد آبرفت، منطقه مذکور از نظر وجود آب از پتانسیل مختلفی برخوردار است.