سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عالیه اشتری مهرجردی – کارشناس ارشد بیابانزدایی، موسسه تحقیقات زیست بان، شهر علمی و تحقیقات
مصطفی ریمیان اقبال – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
وحید چیت ساز – کارشناس ارشد بیابانزدایی موسسه تحقیقاتی زیست بان، شهر علمی و تحقیقات

چکیده:

مطالعه ژئومرفولوژی در منطقه سیستان به دلیل ماهیت دینامیکی نسبتا شدید منطقه از یکسو و حجم زیاد اجرای طرحهای عمرانی نظیر سدها، گوره ها و سیستم های آبیاری و زهکشی از سوی دیگر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است هدف ازاین مطالعه، بررسی ژئومرفولوژی منطقه سیستان با تاکید بر هیدرودینامی رودخانه هیرمند و دلتاهای آن بوده است محدوده مورد مطالعه شامل سیستان ایران و بخشی از شور ا فغانستان می باشد. دراین تحقیق از داده های ماهواره ای سنجنده TM لندست استفاده شده است. با اعمال پردازشهای مختلف برروی داده ها، تصاویر رنگی کاذب (FCC) متعددی هم از باندهای خالص TMو هم از باندهای ساختگی حاصل از اعمال برنامه های SPCA,PCA تهیه گردید. نتایج حاصل نشان میدهد که تصویر FCC تهیه شده از باندهای ساختگی حاصل از آنالیز SPCA بیشترین اطلاعات ژئومرفولوژی منطقه را فراهم می سازد. اطلاعات طیفی و بافتی این تصویر مواردی چون شل و توزیع فضایی لندفرمها، ارتباط واحدهای آبرفتی با سنگ خاستگاهشان، سطوح مختلف دلتایی ( دلتاهای مختلف هیرمند) براساس سن نسبی آنها، مرفولوژی و گسترش رسوبات بادی و شنهای روان، مرفولوژی سیستم های زهکشی و درجه تخریب فرسایش سطوح واترنر، ساحل قدیمی دریاچه هیرمند را به خوبی بازرسازی نموده است.