سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ولی الله رامنه – مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران
عبدالمجید رضایی – دانشگاه صنعتی اصفهان
قدرت الله سعیدی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تلاقی های دی آلل A ژنوتیپ شامل دو لاین اصلاح شده و شش رقم جهت برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد میزان گلوکوزینولات ها شامل ۲ـ پروبتیل (آلیل) ۳ـ بوتنیل، گلوکوزینولات کل و همچنین میزان روغن و پروتئین مودر استفاده قرار گرفت. بدین منظور ۶۴ ژنوتیپ شامل ۸ والد و ۵۶ تلاقی حاصل از آنها در قالب طرح لاتیس ساده در مزرعه دانشگاه صنعتی اصفهان کشت و مورد ارزیابی قرار گرفتند.