مقاله مطالعه کارايي فني توليد گندم در ايران: مطالعه موردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۷۵ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه کارايي فني توليد گندم در ايران: مطالعه موردي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارايي فني
مقاله تابع مرزي تصادفي
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بريم نژاد ولي
جناب آقای / سرکار خانم: محتشمي تكتم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، الگوي کارايي فني در توليد گندم در طي سال هاي ۸۴ – ۱۳۸۱ در ۷۸ شهرستان از استان هاي اصفهان، تهران، فارس، خراسان رضوي، کرمان، قم و مرکزي مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور، ابتدا پس از برآورد شکل تابعي ترانسلوگ به روش پنل و انتخاب آن به عنوان شکل بهينه، کارايي فني شهرستان ها به روش تحليل مرزي تصادفي اندازه گيري شد. نتايج اين بررسي نشان داد که ميانگين کارايي فني در شهرستان هاي مورد بررسي ۸۸ درصد بوده است که از کمينه ۵۹ درصد تا بيشينه ۹۷ درصد نوسان داشته است. همچنين مشخص شد که از نظر استاني ، استان اصفهان با ۹۱٫۸ درصد بيشترين و استان کرمان با ۷۶٫۸ درصد کمترين کارايي را در توليد گندم دارا مي باشد.