سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرساسان مهجور – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ودانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسیاقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مهرداد کریمی – دکترای زمین شناسی اقتصادی، استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز(سخنران)
علیرضا رستگارلاری – دکترای رسوب شناسی، استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

از مهمترین عامل بهبود و یا کاهش کیفیت صنعتی اکنسارهای رسی از دیدگاه زمین شناسی، تحولات ترادیسی کانیهای این نمونه کانسارها است. در این پژوهش تحولات ترادیسی و درونزاد کانسار رسی تراب مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد که فرآیندهای سنگ شدگی و هیدرولیز به طور گسترده باعث کانه زایی و همچنین بهبود کیفیت صنعتی خاک شده اند. همچنین مشخص شد که فرآیند نهشته شدن کانیهای ثانویه د درون درزها و شکاف های توالیهای کانسار، باعث افت شدید کیفیت صنعتی خاک کانسار شده است.